Pravidlá cookie – Cookie Policy

Táto webová lokalita používa súbory cookie – malé textové súbory, ktoré sú umiestnené vo vašom počítači, aby pomohli stránke zlepšiť užívateľský komfort. Súbory cookies sú všeobecne používané na uloženie nastavení používateľa a informácií ako napr. obsah nákupného vozíka alebo anonymné zbieranie informácií pre tretie strany ako Google Analytics. Je pravidlom, že cookies zlepšia komfort prezerania stránok. Napriek tomu ale môžete uprednostniť zakázanie cookies na tejto alebo iných stránkach. Najjednoduchšia možnosť je zakázať cookies vo Vašom prehliadači. Odporúčame postupovať pomocou „Nápovedy Vašeho webového“ prehliadača, prípadne navštíviť webovú stránku „O súboroch cookie“, ktorá obsahuje návody pre všetky moderné prehliadače.

Administrácia www.Varin.Fara.sk


This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Administration of www.Varin.Fara.sk