Kostol Najsvätejšej Trojice


Farský ksotol VarínPri založení fary roku 1200 bola vybudovaná kaplnka zasvätená Svätému krížu. V roku 1233 zasvätili nový kostol Panne Márii. Po rokoch protestantizmu v 16.a 17. storočí bol v roku 1673 vrátený katolíkom. Pri vstupe do kostola je vstavaná klasicistická kaplnka z roku 1727. Pod kaplnkou je krypta Pongrácovskej rodiny. Neskorobarokový oltár z roku 1795, ktorý je upevnený priamo na stene s vysokým reliéfom polychromovej drevorezby Najsvätejšej Trojice, do ktorej je zakomponovaný výjav Nanebovzatia Panny Márie.

Počas druhej svetovej vojny bola poškodená fara i kostol. Pri vyhodení železničného mosta tlaková vlna vyrazila okná z južnej strany a značne sa poškodila strecha kostola i fary. S opravami sa začalo v roku 1946 a dokončené boli vymaľbou interiéru kostola akademickým maliarom Mikulášom Klimčákom v rokoch 1949–1950. Následne bol vybudovaný nový organ (r. 1951). V r. 1984 vymenili krytinu strechy za medený plech, opravili trhliny v klenbe a múroch kostola.

Krstiteľnica patrí medzi najstaršie predmety v kostole. Jej spodná časť pochádza z 13. storočia a kamenný nadstavec je z roku 1580 s vyrytým nemeckým kolopisom.