Farnosť Strečno


Farský kostol StrečnoFarnosť Strečno, s farským kostolom zasväteným svätej Žofii, rímskej vdove, vznikla v roku 1788. V súčasnosti je začlenená do novovzniknutej Žlinskej diecézy a patrí do dekanátu Varín. Farnosť Strečno je známa najmä vďaka hradu, ktorý sa vypína na vápencovom brale na pravej strane Váhu ponad cestou I. triedy smerujúcej zo Žiliny do Martina, ktorá je zíroveň aj akousi spojnicou medzi Strečnom, Stráňavami a Mojšovou Lúčkou.

Strečno je obľúbené aj vďaka svojej polohe – je vstupnou bránou do Strečnianskej úžiny, cez ktorú preteká rieka Váh rozdeľujúca blízku Malú Fatru na 2 časti. Táto poloha bola aj dôvodom pre postavenie dvoch hradov – Starhradu (v súčasnosti už len zrúcanina) na ľavom brehu Váhu a neskôr aj hradu Strečno, ktoré boli predovšetkým akýmisi strážcami dôležitej dopravnej tepny rozdeľudúcej Malú Fatru. V súčasnosti sa už síce rieka Váh na dopravu nevyužíva, zato však bola obnovená tradícia pltníctva, ktoré sa stalo novou turistickou atrakciou.

Kontakt

Ul. SNP č. 40, 013 24 Strečno

041/569 73 82

www.farnost-strecno.sk


Mapa