Farnosť Lutiše


Farský kostol LutišePrvý písomný údaj o Lutišiach je z urbáru v roku 1662, kde sa spomína pod menom LitisseLutiše sú obec na Slovensku v okrese Žilina. Obec v súčasnosti patrí do Žilinského okresu. Vznik obce a jej vývoj je však úzko spätý s bystrickým regiónom. Lutiše spájajú bystrický región s terchovským a varínskym prostredníctvom spoločného dialektu, folklóru a spôsobu života.

Podrobnejšie informácie o obci sa dozvedáme v kanonickej vizitácií starobystrickej farnosti z roku 1728. Lutiše – Litisse mali v tomto roku 16 usadlostí a žilo v nich 313 veriacich. Cirkevnoprávne sa obec osamostatnila od Starej Bystrice v roku 1788, kedy bol na mieste dnešnej školypostavený kostol a bola vytvorená aj samostatná farnosť. O pôvodnom kostole v Lutišiach z tohoto roku nemáme dostatok správ. Vieme však, že bol drevený a stál na mieste dnešného kultúrneho domu. Na kopci nad kostolom stála budova fary, ktorá zhorela pri požiari, ktorý zachvátil celé ústredie 28. októbra 1928. Starý drevený kostol sa zrútil v roku 1907.

Kontakt

Lutiše 78, 013 05 Lutiše

041/597 61 08

lutise@fara.sk


Mapa