Vitajte na oficiálnom webovom sídle Farnosti a Dekanátu Varín

MIMORIADNY DEVIATNIK


Adorácia počas karantény

Od piatku 27.3.2020 vzhľadom na mimoriadnu situáciu bude otvorená kaplnka Pongrácovcov vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice na poklonu Oltárnej Sviatosti denne od 9:00 do 18:30 do odvolania karantény.

Prosím o dodržiavanie hygienických opatrení (príchod s rúškom na tvári).

Logo dekanátu Varín
Varínska fara bola založená okolo roku 1200, je jedna z najstarších vôbec. Pôvodný kostol bol drevený, kde pôvodná kaplnka bola zasvätená svätému krížu, v r.1180. Prvým písomným dokladom o obci je donačná listina kráľa Ondreja II. z roku 1223. Obec Varín je vstupnou bránou do Národného parku Malá Fatra a jeho krivánskej časti. V súčasnosti je farnosť začlenená do novovzniknutej Žilinskej diecézy a patrí do dekanátu Varín.

Erb obce VarínPod Rímskokatolícku cirkev Farnosť Varín patria filiálky: Krasňany a Nezbudská Lúčka. Farnosť Varín má farský Kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1233, v ktorom bol pokrstený Juraj Jánošík. V Krasňanoch je Kaplnka Všetkých svätých a v Nezbudskej Lúčke Dom nádeje. Vo Varíne sú Kaplnka sv. Kríža z roku 1200 a Kaplnka sv. Floriána z roku 1750, v Nebudskej Lúčke Kaplnka sv. Barbory a sv. Jána Nepomuckého.

Značný vplyv náboženstva na duchovný i všedný život v obci môžme pozorovať v samotnom vyobrazení erbu obce Varín, kde na striebornom tróne sedí zlatovlasá, zlatom korunovaná Panna Mária v červenom rúchu a zlatom plášti, vľavo pred sebou drží zlatovlasého Ježiška.